APDF


Go to content

 

Proiectul WANDA - Administrarea deseurilor pentru navigatia interioara pe Dunare

 

 


 

WAste Management for Inland Navigation on the DAnube

 

INFORMATII GENERALE

 

WANDA - WAste management for inland Navigation on the DAnube (Administrarea deseurilor pentru navigatia interioara pe Dunare) este un proiect transnational finantat prin Programul de Cooperare Transnationala Sud Estul Europei (SEE) apartinand Uniunii Europene. Proiectul se desfasoara pe o durata de 3 ani, a fost aprobat in iunie 2009 si cuprinde 9 parteneri din 7 tari, ce activeaza in domenii ca: administrarea porturilor, administrarea infrastructurii cailor navigabile/ Dunarii, cercetare in domeniul transporturilor si apelor, radiocomunicatii, etc. Consortiul este coordonat de via donau - Compania cailor navigabile din Austria ce are rol de Partener Lider. Calitatea proiectului este imbunatatita prin participarea observatorilor externi.
Principala problema careia trebuie sa ii raspunda proiectul WANDA este practica diversificata de management a deseurilor generate de nave, necoordonata si insuficienta in majoritatea tarilor riverane. Tarile riverane din spatiul in care se aplica programul SEE prezinta diferente semnificative de ordin economic, social, cultural si politic. Stabilirea unui sistem durabil de management a deseurilor generate de nave de-a lungul Dunarii – din punct de vedere conceptual, operational si financiar – va ajuta la depasirea constrangerilor impuse de granitele nationale, la crearea unor noi concepte de management a deseurilor generate de nave concomitent cu armonizarea celor existente.
In acest sens, proiectul WANDA asigura o abordare durabila, care sa corespunda cerintelor de mediu si in acelasi timp sustine coordonarea la nivel transnational, prin:
1. elaborarea / dezvoltarea de concepte nationale de management a deseurilor generate de nave
2. implementarea de actiuni pilot referitoare la colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor generate de nave
3. dezvoltarea unui model de finantare a acestor activitati specifice, pe baza principiului „poluatorul plateste”.

 

STADIUL PROIECTULUI


Implementarea proiectului se desfasoara conform cerintelor programului de finantare South East Europe (SEE), in acord cu practicile si activitatile specifice managementului de proiect. Periodic sunt elaborate rapoartele partenerilor si raportul de progres al proiectului, certificandu-se astfel progresele inregistrate de la inceputul proiectului.
Din punct de vedere al diseminarii activitatilor si rezultatelor proiectului au fost utilizate diferite canale de comunicare si multe materiale de promovare au fost realizate. Acestea pot fi descarcate de pe website-ul oficial al proiectului WANDA – www.wandaproject.eu – ele fiind disponibile atat in limba Engleza cat si in limbile oficiale ale partenerilor. Partenerii proiectului au participat la numeroase evenimente, respectiv: Danube Summit – Linz/AT, European Inland Waterway Navigation – Baja/HU, Acvadepol – Constanta/RO, SEE Annual Conference – Thessaloniki/GR. Website-ul proiectului, care este reactualizat constant, pe masura ce proiectul avanseaza, va juca un rol-cheie in cadrul activitatilor de comunicare si diseminare a rezultatelor. Website-ul le va furniza vizitatorilor o serie de aplicatii printre care o harta interactiva a facilitatilor portuare de preluare a deseurilor generate de nave existente in prezent in tarile riverane Dunarii, articole, informatii, newsletter-uri, etc. de interes general.
Un alt rezultat important al proiectului il constituie realizarea conceptului cadru international referitor la managementul deseurilor generate de nave, care abordeaza problemele existente, provocarile ulterioare ce trebuie infruntate si isi propune sa stabileasca un anumit standard pentru desfasurarea acestor activitati specifice in tarile riverane Dunarii. In acest sens, partenerii proiectului au elaborat rapoarte nationale in cadrul carora este prezentata situatia existenta in fiecare tara referitoare la acest domeniu specific de activitate. Analiza acestor rapoarte arata atat asemanarile si deosebirile existente in tarile riverane Dunarii cat si masurile care trebuie luate in vederea desfasurarii acestor activitati specifice intr-un mod unitar. In afara de stabilirea activitatilor viitoare la nivel naþional, adevarata provocare va fi armonizarea acestor concepte pe plan international. Astfel, pe baza conceptului cadru international si in corelatie cu rapoartele nationale, partenerii proiectului au elaborat si perfectionat conceptele nationale privind managementul deseurilor generate de nave. Acestea sunt prezentate stakeholder-ilor nationali in cadrul unor workshop-uri in vederea obtinerii feedback-ului necesar, iar ulterior se vor transmite institutiilor abilitate din fiecare stat participant la proiect.
Una din principalele activitati ale proiectului WANDA o constituie implementarea de actiuni pilot pe Dunarea de Sus si de Jos. Toate serviciile furnizate vor fi oferite in mod gratuit navelor ce navigheaza pe Dunare in perioada derularii actiunilor pilot. In regiunea Dunarii de Sus, in Austria si Ungaria va functiona un serviciu mobil de colectare a apei de santina, pentru o perioada de 2 x 20 de zile in 2011; in plus, pontonul P-65 din Bratislava va fi cel mai probabil disponibil pentru toate navele sub pavilion slovac pentru ca acestea sa isi predea deseurile. Vor fi implementate si actiuni pilot vizand alte tipuri de deseuri generate de nave: in porturile Budapest Csepel, Györ-Gönyü si Baja din Ungaria se va realiza un sistem de marcare cu panouri, pentru deseurile reciclabile; In Austria vor fi colectate alte tipuri de deseuri periculoase generate de nave. In Regiunea Dunarii de Jos se va implementa un serviciu mobil de colectare a reziduurilor de hidrocarbura intre Romania (Giurgiu) si Bulgaria (Russe). Au fost planificate masuri si pentru portul Galati, unde sunt prevazute a avea loc actiuni pilot pentru colectarea reziduurilor de hidrocarbura si a altor tipuri de deseuri generate de nave, incluzand deseurile reciclabile. Obtinerea autorizatiilor necesare in fiecare tara pentru implementarea acþiunilor pilot si derularea licitatiilor in vederea stabilirii furnizorilor serviciilor respective sunt procese care ofera multe provocari, determinate atat de necesitatea respectarii legislatiei nationale si europene in vigoare cat si de asigurarea coordonarii acestor acþiuni la nivel transnaþional. Pentru asigurarea succesului acestor activitati, potentialii beneficiari vor fi informati in mod detaliat asupra modului de desfasurare aacþiunilor pilot, utilizandu-se atat website-ul proiectului cat si alte mijloace de comunicare disponibile in cadrul proiectului WANDA.
Implementarea unui sistem armonizat de colectare, stocare si tratare a reziduurilor de hidrocarburi generate de nave, crearea, mentinerea si functionarea retelei necesare de facilitati portuare precum si celelalte activitati conexe sunt obiective care necesita sume considerabile. Astfel, este nevoie de crearea unui model de finantare a tuturor acestor activitati pe baza principiului „poluatorul plateste”. Un astfel de model de finantare a fost deja initiat in cadrul WANDA, iar pana in prezent toti partenerii proiectului au elaborat rapoarte nationale in cadrul carora este prezentata situatia existenta in fiecare tara din acest punct de vedere. In plus, in 2010 au fost analizate atat modelul de finantare elaborat de Comisia Centrala pentru Navigatia pe Rhin (CCNR) cat si recomandarile Comisiei Dunarii referitoare la acest subiect si au fost stabilite conditiile de baza si principiile aplicabile pentru elaborarea unei platforme comune in tarile riverane Dunarii. Pe baza acestui concept-cadru comun un consultant extern, a carui selectie se va face in urma procedurilor de atribuire ce sunt in desfasurare, va colabora cu partenerii implicati. Se vor analiza modelele existente, se vor lua in considerare factorii specifici acestei activitati – consumul de combustibili, taxele portuare, taxele de inregistrare a navelor, cantitatile de marfuri transportate, rutele de transport uzuale, etc., se va aplica un set de criterii de evaluare functie de specificul Dunarii, iar în final se va tine cont de toate aceste aspecte pentru a genera un model de finantare adecvat si un set de masuri in vederea aplicarii ulterioare.

 
ACTIUNI VIITOARE


In perioada care va urma, se vor finaliza atat conceptul cadru transnational cat si conceptele nationale referitoare la managementul deseurilor generate de nave. Se vor asigura toate conditiile pentru implementarea actiunilor pilot ce sunt programate pentru primavara si toamna anului 2011. In ceea ce priveste modelul de finantare, procesul de selectare al consultantului cu care partenerii proiectului vor colabora este în curs de desfasurare. Se vor analiza si posibilitatile de implementare a modelului de finantare propus prin intermediul sistemului River Information Services / RIS. De asemenea, partenerii proiectului vor participa si la urmatoarea sesiune de lucru a Comisiei Dunarii in legaturacu managementul deseurilor generate de nave.

 

 

DATE DE CONTACT


Pentru mai multe informatii despre proiectul WANDA, va rugam sa accesati website-ul
www.wandaproject.eu sau sa luati legatura cu:


ing. Marcel Negru – Manager proiect

 

 


CN APDF SA Giurgiu – Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA Giurgiu
Sos. Portului, nr. 1, 080013, Giurgiu, Romania
E-mail : apdf_proiecte@yahoo.com     Telefon: +40 246 213003

 

 

 

 

 

Continutul acestei brosuri este responsabilitatea consortiului WANDA si nu poate fi considerat ca reflectand punctul de vedere al Uniunii Europene/Comisiei Europene.

Comitetul de administrare al programului SEE nu este responsabil pentru modul de utilizare al informatiilor incluse in aceasta brosura

 

 

 

 

 

 

 

 

Home Page | Profilul Companiei | Conducere | Comunicate Presa | Achizitii | Programe Europene Mediu | Porturi | Contact | Site Map