APDF


Go to content

Servicii

Servicii asigurate direct de CN APDF SA sau prin concesionare catre operatorii specializati:

servicii conexe activitatilor de transport naval, care cuprind:

serviciile de siguranta Ón porturi si pe cai navigabile, denumite Ón continuare servicii de siguranta, precum: pilotajul navelor la intrarea si iesirea din porturi, Óntre danele aceluiasi port, legarea-dezlegarea navelor , remorcajul de manevra al navelor Ón porturi;
activitatile Ón legatura cu operarea navelor, cum ar fi:
Óncarcarea / descarcarea navelor, depozitarea, stivuirea, amararea, sortarea, marcarea, paletizarea, pachetizarea, containerizarea, insacuirea si alte activitati privind marfurile, expeditiile interne si internationale,

agenturarea, brocherajul, curatarea hambarelor si a magaziilor navelor, buncherajul, curatarea si degazarea tancurilor navelor;

servicii auxiliare activitatilor de transport naval, care cuprind:

activitatile privind Óntretinerea infrastructurii de transport naval, cum ar fi: Óntretinerea si repararea infrastructurilor de transport naval, semnalizarea terestra si plutitoare pentru navigatie, dragajul de Óntretinere pentru asigurarea adancimilor Ón porturi si pe caile navigabile, interventia cu nave specializate pentru activitati de depoluare si asisteta navelor la operarea marfurilor periculoase, preluarea reziduurilor si a apelor uzate de la nave, preluarea gunoiului si a resturilor menajere de la nave;

alte servicii, cum ar fi: executarea de constructii hidrotehnice specifice transportului naval, lucrarile de scafandrerie, supravegherea navelor fara echipaj, serviciile pentru nave de agrement si turism, dragajul de extractie, refurnizarea de apa, energie electrica si termica, asistenta, salvarea si ranfluarea navelor, reparatii la nave, aprovizionarea navelor.

Home Page | Profilul Companiei | Conducere | Comunicate Presa | Achizitii | Programe Europene Mediu | Porturi | Contact | Site Map


Back to content | Back to main menu